Storsjö Fågelskyddsområde

 


Kent Moén rapporterar att han såg 31st spetsbergsgäss vid Getnäset i Storsjön. Dessa fåglar har inte rapporterats i Härjedalen förut. Bilden är tagen på 400- 500 meter genom tubkikare av Kent.

 

Ljungans inlopp i Storsjön bildar ett vidsträckt delta med skyddande vikar och holmar.

I vikarna växer täta bestånd av vass och olika arter starr och fräken.

Skyddande lägen i förening med tät vegetation och goda möjligheter till föda

är den främsta anledningen till det rika fågellivet.

Ett stort antal häckande eller rastande fåglar besöker området varje år.

 

Här kan du hitta aktuella observationer i området Artportalen

 

Titta från ovan

Från tre uppbyggda fågeltorn kan du se bland annat brushanar, tranor, svanar, grönbena, rödbena,

storspov och bläsand.

Under tiden 15 april-31 juli gäller särskilda bestämmelser för området enligt naturvårdslagen.

Förutom fågeltornen finns utedass, bord med bänkar och en eldstad.

 

 

Läs mer på Länstyrelsens hemsida Storsjöns Fågelskyddsområde      

 

Storsjö Fjällturism AB, box 71, 840 34 Storsjö Kapell

0687 - 211 22

e-mail

_____________________________________________________________________________

 

Sidan ingår i ett ramsystem. Om ni INTE ser följande meny överst på sidan

Campen Fiske
Hem
Andra aktiviteter
Galleri
Priser
Övrigt
KLICKA HÄR